Малакавий имтихон - Э Ъ Л О Н!

04.06.2018

2018 йилнинг 19 июнь куни соат 1000да Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги DSc.28.03.2018.К/T.04.02 рақамли Илмий Кенгашнинг навбатдаги йиғилиши ўтказилади.

Кун тартиби:

  1. Игитов Фаррух Бахтияровичнинг “Поликонденсацион турдаги термо-кимёвий барқарор ионитларни олиш, тадқиқ қилиш ва қўллаш усулларини ишлаб чиқиш” мавзусидаги диссертация ишининг                   100.05-«Атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш (кимё фанлари бўйича)»  ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тавсия этилган диссертация ишининг ҳимояси.

Илмий раҳбар: т.ф.д., проф. Туробжонов С.М.

 

  1. Хакимова Фазилат Абдусобировнанинг “Хроматография усулларини қўллаган ҳолда on-line режимида божхона экспертизасини автоматлаштиришнинг ташкилий механизми” мавзусидаги диссертация ишининг 000.09 – «Товарлар кимёси (техника фанлари бўйича)» ихтисослиги бўйича техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тавсия этилган диссертация ишининг ҳимояси.

Илмий раҳбар: к.ф.д., проф. Пулатова Л.Т.

 

Илмий  котиб: т.ф.н., доц. Пулатов Х.Л.