XALQARO KONFERENTSIYA «KIMYO, NEFT-GAZNI QAYTA ISHLASH HAMDA OZIQ-OVQAT SANOATLARINI RIVOJLANISHIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI DOLZARB MUAMMOLARI»

27.03.2021