Yangiliklar

Hashar-elga yarashar!

15.03.2014

Hashar halqimizning eng qadimiy va boqiy qadriyatlaridan biridir. Uning zamirida xalqimizning vatanni sevish, [...]

30, 31, 36, 37-10 guruhlar

03.03.2014

[pdfjs-viewer url=http://www.tkti.uz/30313637-10.pdf viewer_width=600px viewer_height=700px fullscreen=true download=true print=true openfile=true]
30, 31, 36, 37-10 guruhlar

03.03.2014

[pdfjs-viewer url=/?attachment_id=1047 viewer_width=600px viewer_height=700px fullscreen=true download=true print=true openfile=true]
30, 31, 36, 37-10 guruhlar

03.03.2014

[pdfjs-viewer url=/?p=1047 viewer_width=600px viewer_height=700px fullscreen=true download=true print=true openfile=false]
30, 31, 36, 37-10 guruhlar

03.03.2014

[pdfjs-viewer url=/uploads/2014/03/3031363710.pdf viewer_width=600px viewer_height=700px fullscreen=true download=true print=true openfile=false]
32,33,34,35-10 guruhlar

03.03.2014

[pdfjs-viewer url=/uploads/2014/03/3233343510.pdf viewer_width=600px viewer_height=700px fullscreen=true download=true print=true openfile=true]
38, 39-10 AB guruhi

03.03.2014

[pdfjs-viewer url=/uploads/2014/03/383910.pdf viewer_width=600px viewer_height=700px fullscreen=true download=true print=true openfile=true]
41-10 guruhi

03.03.2014

[pdfjs-viewer url=/uploads/2014/03/4110.pdf viewer_width=600px viewer_height=700px fullscreen=true download=true print=true openfile=true]
30,31,35,36-11 guruhlar

03.03.2014

[pdfjs-viewer url=/uploads/2014/03/3031353611.pdf viewer_width=600px viewer_height=700px fullscreen=true download=true print=true openfile=true]
32,33,34-11 guruhlar

03.03.2014

[pdfjs-viewer url=/uploads/2014/03/32333411.pdf viewer_width=600px viewer_height=700px fullscreen=true download=true print=true openfile=true]