Ma’naviy – axloqiy, tarbiya ishlari bo’yicha prorektor

Qodirov Tolqin Jumayevich

Tugilgan vaqti va joyi: 22.07.1966 yil, Buxoro viloyati, Shofirkon tumani

Oquv muassasasi, tugatgan yili: Buxoro oziq-ovqat va yengil sanoat texnologiyasi instituti, 1989 yil.

Ilmiy darajasi, unvoni (berilgan yili): texnika fanlari doktori (2003 y.), professor (2011 y.)

Dissertatsiya himoyasi (mavzusi, ixtisosligi, himoya vaqti, ixtisoslashgan kengash): “Charm va mo’yna ishlab chiqarishda yangi polifunksional kompozitsiyalarni yaratish va olish texnologiyasi”, 02.00.16. “Kompozitsion materiallar kimyosi va texnologiyasi”, 2003 yil, O’zbekiston Respublikasi “Fan va Taraqqiyot” ilmiy texnologik kompleksi huzuridagi ixtisoslashgan kengash.

Ish joyi va lavozimi: Toshkent kimyo-texnologiya instituti ma’naviy – axloqiy tarbiya ishlari bo’yicha prorektor.

Lavozim vazifalari:

 • Talaba yoshlar ongiga milliy istiqlol g’oyasini singdiradi, ma’naviy-axloqiy tarbiya ishlarini olib borishning amaliy, ta’sirchan mexanizmlarini shakllantiradi;
 • Institutda ma’naviy-ma’rifiy tarbiya jarayonining boshqarish tizimini muntazam ravishda takomillashtirib boradi;
 • Institutda ma’naviy-ma’rifiy tarbiya ishlari tizimi uchun zarur me’yoriy hamda uslubiy hujjatlarni, amaliy tadbirlar rejalarini ishlab chiqadi;
 • O’zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumati tomonidan qabul qilingan farmon va qarorlarni talabalarga, professor-o’qituvchilarga o’z vaqtida yetkazish va har tomonlama tushuntirishni tashkil qiladi;
 • Vazirlikning ma’naviy-ma’rifiy masalalar bo’yicha qabul qilgan hujjatlarini o’quv muassasasi jamoasiga o’z vaqtida yetkazishni va ulardagi tadbirlarni bajarilishini ta’minlaydi;
 • Institutda huquqiy tarbiyani amalga oshirish va huquqbuzarlikni oldini olish maqsadida huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlikda ishlaydi;
 • Ijtimoiy-gumanitar kafedralar o’qitadigan fanlarni uslubiy va informatsion(adabiyot, qo’llanma va boshqalar) ta’minlashni, professor-o’qituvchilar salohiyati va malakasi masalalarini o’rganadi, tegishli takliflar tayyorlaydi;
 • Talaba-yoshlarning bo’sh vaqtini mazmunli o’tkazishlari uchun institutda turli to’garaklar ishini tashkillashtiradi va ularni nazorat qiladi;
 • Institutning talabalar turar joyi sharoitlarini muntazam yaxshilab, talabalar talablariga har tomonlama javob berishini muntazam nazorat qiladi;
 • Institutning sport-sog’lomlashtirish, maishiy xizmat, ovqatlanish, madaniy hordiq chiqarish tizimlarini uzluksiz va sifatli ishlashini ta’minlash masalalarini nazorat qiladi;
 • Kam ta’minlangan, ko’p bolali oilalardan chiqqan talabalarning moddiy ahvoli haqidagi ma’lumotlarni olish va ularni ijtimoiy muhofaza qilish bo’yicha muntazam ish olib boradi;
 • Institutning ko’p nusxali va devoriy gazetalarning muntazam chiqishini, ularda institutda amalga oshirilayotgan ma’naviy-ma’rifiy ishlarni doimiy yoritib borilishini ta’minlaydi;
 • Fakultetlarda talabalarning ota-onalari, mahalliy hokimiyatlar, xayriya jamg’armalari, mahallalar bilan hamkorlikda olib boriladigan ishlarni nazorat qiladi;

Ilmiy-tadqiqot ishlari doirasi: Gidrofil biologik faol sintetik yuqori molekulali birikmalar sintezi. Kollagen oqsil hosilalarini ajratib olish. Kollagenni kimyoviy modifikatsiyalash, ularni fizik-kimyoviy xossalarini tadqiq qilish. Barqaror mineral emulsiyali yog’lovchi komponentlarni olish texnologiyasi. Charmlarni qoplab bo’yash uchun yuqori bardoshli polimer kompozitsiyalari. Sintetik yuqori molekulali birikmalar ishtirokida payvand polimerlab, terilarni oshlash va to’ldirish. Polifunksional polimer kompozitsiyalar olish va ularni charm va mo’yna ishlab chiqarish jarayonlarida qo’llash texnologiyalarini yaratish. Charm - mo’ynaning fizik-kimyoviy va ekspluatatsion xossalarini yaxshilovchi yangi samarador polifunksional kompozitsiyalar olishning ilmiy-nazariy asoslarini yaratgan. Tabiiy va sintetik kompozitsiyalarda funksional-faol gologen, azot saqlagan va boshqa guruhlarning mavjudligi charm dermasi bilan o’zaro kontakt ta’sirlashuvida faol kimyoviy jarayonlar borishi tamoyillarini ilmiy asoslagan. Charmlarni bir qator yangicha oshlash-to’ldirish-yog’lash-bo’yashning original kompakt texnologik jarayonlarni taklif etgan. Charm - mo’yna kimyosi, fizikasi, texnologiyasi, ishlab chiqarish va ilm-fandagi mavjud muammolarni yuqori molekulali birikmalar kimyosi va kompozitsion materiallar kimyosi va texnologiyasi fanlar uyg’unligi hamda muammolari yechimini xo’jalik shartnomalari asosida amalga oshiradi. Yaratilgan funksional-faol birikmalarning olish va qo’llash texnologiyalari O’zbekiston Respublikasining charm-mo’yna korxonalarida sinovdan o’tgan va tadbiq etilgan.

Ilmiy, ilmiy-tashkiliy va pedagogik faoliyati bilan bog’liq boshqa biografik ma’lumotlar. (Mehnat faoliyati haqida qisqa ma’lumot – ishlagan vaqti va joyi, lavozimi):

1989-1991 yy. “O’zbekiston” сharm - poyabzal ishlab chiqarish korxonasida master; 1991-1994 yy. Toshkent kimyo - texnologiya instituti aspiranti; 1994-1998 yy. Toshkent Charm poyabzal ishlab chiqarish korxonasida texnika bo’limi boshlig’i; 1998 yy. - 1999 yy. “Dinamo” Toshkent sport buyumlar fabrikasi texnologi; 1999- 2002 yy. Toshkent kimyo - texnologiya instituti doktoranti; 2002 - 2003 yy. Toshkent kimyo - texnologiya instituti, “Polimerlar” ilmiy-tadqiqot laboratoriyasi katta ilmiy xodimi; 2004 - 2006 yy. ilmiy kotib; 2006 - 2008 yy. Toshkent to’qimachilik va yengil sanoat  instituti, “Charm buyumlar texnologiyasi va dizayni” kafedrasi professori; 2008 - 2011 yy. Toshkent to’qimachilik va yengil sanoat instituti, Magistratura bo’limi boshlig’i; 2011- 2011 yy. Toshkent to’qimachilik va yengil sanoat institutining Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari bo’yicha prorektor vazifasini bajaruvchi; 2011 - 2015 yy. Toshkent to’qimachilik va yengil sanoat instituti, “Charm buyumlar texnologiyasi” kafedrasi professori; 2015 – 2016 y. M.B.Lomonosov nomidagi Moskva Davlat universitetining Toshkent shahridagi filiali direktor o’rinbosari; 2016 yildan h.v. Toshkent kimyo-texnologiya instituti ma’naviy – axloqiy tarbiya ishlari bo’yicha prorektor. 2015 yildan h.v. - o’rindoshlik asosida, Toshkent to’qimachilik va yengil sanoat instituti “Charm buyumlari konstruksiyasi va texnologiyasi” kafedrasi professori hamda O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta-maxsus ta’lim vazirligi huzuridagi oliy ta’lim tizimi pedagog va rahbar kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni tashkil etish Bosh ilmiy – pedagogik markazi professori.

Ilmiy faoliyati yuzasidan chop etilgan asosiy ilmiy ishlari 

Monografiyalar

- Кодиров Т.Ж. Наноструктура коллагена. Изд. «ФАН». Ташкент. 2015. 537 с.

- Кодиров Т.Ж.. Средства и методы исследования коллагена. Монография. Изд. ФАН. МЧЖ Ёш куч-пресс матбуоти. 2014 г. июнь. 386 с.

- Кодиров Т.Ж. и др. Синтез аминоальдегидных олигомеров и технология наполнения кож. Изд. «ФАН». Ташкент. 2016. 168 с.

- Кодиров Т.Ж. и др. Технология переработки коллагенсодержащих отходов Изд. «ФАН». Ташкент. 2016. 176 с.

Asosiy patent va ixtirolar

 1. RU 2601292. Патент на изобретение Российской Федерации. «Способ жирования кож».
  Кодиров Т.Ж., М.Б. Шамсиева, Д.В. Шалбуев и др. 06. 05. 2016 г.  
 2. IAP 04089.   Патент на изобретение Республики Узбекистан. «Пенетратор для отделки кож». Кодиров Т.Ж., Рамазонов Б.Г., Ахмедов В.Н. и др. Бюл.№1 (105), 29.01.2010 г.
 3. IAP 04549.   Патент на изобретение Республики Узбекистан. «Способ получения пористого полимерного материала».  Кодиров Т.Ж., Тошев А.Ю., Акбарова С.Р. и др.  20.05.2009 г.
 4. IAP 03517.  Патент на изобретение Республики Узбекистан. «Способ отделки поверхности кожи». Кодиров Т.Ж., Тошев А.Ю., Рузиев Р.Р.. Бюл. № 11, 15.10.2007 г.
 5. IAP 2944. Патент на изобретение Республики Узбекистан. Кодиров Т.Ж., Темирова М.И.,
  Рузиев Р.Р.и др. 
  «Способ выработки кож для низа обуви». Бюл. №6   31.12.2005 г.

Maqolalar

 1. Kodirov T.J., Shamsieva M.B., Abdurakhmonova P.E.. Synthesis and identification of infrared spectroscopic ester for fatliquor leather // European science review. Vienna 2016, 9 – 10. p. 231 – 233.
 2. Кодиров Т.Ж., Шамсиева М.Б. Применение этерификата на основе местных вторичных продуктов для жирования кожевенных полфабрикатов. // Проблемы текстиля. Ташкент. 2016. №1. С. 55-59.
 3. Kodirov T.J. Djuraev A.M.  Comparison of Structure and Exchange of Genuine Waterproofed Upper Leathe.  European Applied Sciences. July, 2015. Stuttgart, Germany. p. 62-64.
 4. Кодиров Т.Ж.,  Содиков Н.А., Муродов Т.Б. Термоокислительная деструкция кож наполненной новым модифицированным аминоальдегидным олигомером.// Вicник КНУТД. Серiя «Технiчнi науки» Киев. 2015. (84) № 2. –С. 262-269.
 5. Kodirov T.J. Prospects and Development of Innovative Technologies for Leather Production in the Republic of Uzbekistan. The American Leather Chemists association. 110 th  Annual Meeting. Saratoga Springs,  New-York. June 18-20, 2014.

Chop etilgan ilmiy ishlari va patentlarning umumiy soni: 300 dan ortiq ilmiy ishlar (AQSh, Angliya, Germaniya, Avstriya, Polsha, Rossiya), jumladan 5 ta monografiya, 30 dan ortiq o’quv-uslubiy qo’llanmalar,
30 dan ortiq ixtiro patentlari, 200 dan ortiq maqola va tezislar. 

Uning rahbarligida  3 nafar yuqori malakali ilmiy kadrlar tayyorlagan.

Jamoat birlashmalaridagi faoliyati – nomi, lavozimi ( ilmiy va ekspert kengashlari, komissiya va jamiyat, jurnal tahririyati, saylov organlari va boshqalar.): 2015 yildan Toshkent kimyo-texnologiya instituti huzuridagi fan doktori ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengash a’zosi;

“Кожа и мех в XXI веке: Технология, Качество, Экология, Образование” (Улан-Удэ, Россия) xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi tashkiliy qo’mita a’zosi (2011 yildan h.v.);

Amerika charm-kimyogarlar assotsiyatsiyasining haqiqiy a’zosi (2002 yildan h.v.);

O’zbekiston Respublikasi tashqi savdo iqtisodiy aloqalar vazirligi to’qimachilik va charm materiallarni “O’zekspertiza” eksperti (2006 y.);

O’zbekiston Respublikasi Fan va texnologiyalar qo’mitasining amaliy, fundamental va innovasion grantlari bo’yicha ekspert kommissiyasi a’zosi (2005 yildan h.v.);

O’zbekiston Respublikasi Bojxona Qo’mitasi charm-mo’yna mahsulotlari bo’yicha ekspert (2012-2015 y.);

“To’qimachilik muammolari” Respublika  ilmiy-texnik jurnalining mas’ul kotibi (2010-2015 y.);

“Вiсник Киiвского нацiонального унiверситету технологiй та дизайну” ilmiy – texnik jurnali kengashi hay’ati a’zosi (2012-2014 y.).

 

Xizmat telefonlari, faks, elektron manzil: +998712447924. +99871244 e-mail: kad-tulkin@yandex.ru