Гаппарова Зулфия Хуршидовна

Описание: photo_2017-07-11_12-21-33

«Саноат экологияси» кафедраси катта уқитувчиси

Илмий - тадқиқот йўналиши: Замена озоноопасных холодильных агентов на озонобезопасные холодильные агенты в малых холодильных установках.

Илмий нашрлари: 1 монография, 7та услубий қўлланма , 20тадан ортик тезис ва илмий мақолалар

Қабул кунлари : 1400-1500

Электрон адрес: zulya_rakhimova@mail.ru

Таълим сифатини ошириш бўйича белгиланган вазифалари:

Мутахассилик фанларини ўқитишда ноанъанавий ёндошув хамда таълим жараёнида соха муаммолари ва истиқболларини намоён этадиган ишлаб чиқариш мухитини яратиш.

Фанлардан ўзлаштириш кўрсаткичларини хусусан қолдик билимини ошириш мустақил таълимни кенг жорий этиш.

Хорижда малака ошириш тизиминнинг жорий этилиши юзасидан тайёргарлик .