Zokirova Muyassar Raximovna

 

 

 

„Озиқ-овқат маҳсулотлари технологияси“ кафедраси доценти, т.ф.н., доцент

Илмий – тадқиқот йўналиши: Крахмал хом ашёларни қайта ишлаш протеиназа ферментларни қўллаш технологиясини такомиллаштириш

Илмий нашрлари: 14 та услубий кўрсатма, 1 та дарслик, 30 та илмий мақолалар

Қабул кунлари: Чоршанба ва пайшанба 1400-1600

Электрон адрес: muyassar. zakirova @mail.ru

Ta’lim sifatini oshirish bo‘yicha belgilangan vazifalari:

Fan dasturlariga tubdan qayta ko`rib chiqish, unga qo`shimcha va to`ldirishlar kiritib, takomillashtirib borish.

Fanlar bo‘yicha o‘quv uslubiy majmualarni takomillashtirish.

Mutaxassislik fanlarini o‘qitishda noan’anaviy yondoshuv hamda ta’lim jarayonida soha muammolari va istiqbollarini namoyon etadigan ishlab chiqarish muxitini yaratish.