Бобоев Акмал Хотамович

 

 

 

„Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi“ kafedrasi katta o‘qituvchisi

Ilmiy – tadqiqot yo‘nalishi: Kraxmal va inulin saqlovchi xom ashyolarni kompleks qayta ishlab etonol biosintezini takomillashtirish

Ilmiy nashrlari: 20 ta uslubiy ko‘rsatma, 20 ta ilmiy maqolalar

Elektron adres: b.akmaljon@rambler.ru

Ta’lim sifatini oshirish bo‘yicha belgilangan vazifalari:

Yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash ishlab chiqarish korxonalari xodimlarini malakasini oshirish

Tarmoq korxonalari bilan integratsiyani chuqurlashtirish. SHu yo‘nalishdagi rivojlangan mamlakatlari universitetlari bilan o‘zaro talabalar almashuvini yo‘lga qo‘yish.

Chet tilini chuqur o‘rganish yshlga qo‘yildi. Ko‘plab chet el ilmiy adabiyotlaridan foydalanish orqali majmualar yaratilyapti.