Xamidova Xilola Shomansurovna

„Chet  tillari“  sikli

ingliz tili katta o’qituvchisi

Nashrlari:  8ta  uslubiy qo’llanma

                  16ta   ilmiy maqola

Qabul kunlari:  Chorshanba  1300-1600

                           Juma            1300-1600

Elektron  adres:  hamidova h75@mail.ru

Ta’lim sifatini oshirish bo‘yicha belgilangan vazifalari:

O’quv jarayonining  barcha turlarini takomillashtirish orqali oliy ta’lim sifatini boshqarish;

      Fan dasturlari  va o’quv – uslubiy majmualarini tubdan qayta  ko’rib chiqish, unga qo’shimcha va to’ldirishlar kiritib takomillshtirib borish;

Fanlardan o’zlashtirish ko’rsatkichlarini oshirish va mustaqil ta`limni keng joriy etish;

Ta’lim  jarayonida axborot  kommunikatsion texnologiyalardan kengroq foydalanish va bu boradagi bilim ko’nikma va malakalarni uzluksiz olib borish. Mutaxassislik fanlarini chettilidao’qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda bilim samaradorligini oshirish.