Ibragimova Rano Zokirjon qizi

„Chet  tillari“  sikli

ingliz tili  o’qituvchisi

Nashrlari:  3 ta  uslubiy qo’llanma

                  7  ta  ilmiy maqola

Qabul kunlari:   Dushanba     

                           Payshanba   

Elektron  adres:   ibragimova 1551@ gmail.com

Ta’lim sifatini oshirish bo‘yicha belgilangan vazifalari:

O’quv jarayonining  barcha turlarini takomillashtirish orqali oliy ta’lim sifatini boshqarish; Fan dasturlari  va o’quv – uslubiy majmualarini tubdan qayta  ko’rib chiqish, unga qo’shimcha va to’ldirishlar kiritib takomillshtirib borish;

Fanlardan o’zlashtirish ko’rsatkichlarini oshirish va mustaqil ta`limni keng joriy etish;

Ta’lim  jarayonida axborot  kommunikatsion texnologiyalardan kengroq foydalanish va bu boradagi bilim ko’nikma va malakalarni uzluksiz olib borish. Mutaxassislik fanlarini chettilidao’qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda bilim samaradorligini oshirish.