Ostonova Maxbuba Bozorovna

„Chet  tillari“  sikli

 ingliz  tili  o’qituvchisi

Nashrlari:  5ta  ilmiy maqola

                  1ta uslubiy qo’llanma

Qabul kunlari:  Seshanba       1500-1700

                           Payshanba     1500-1700

Elektron  adres: 

Ta’lim sifatini oshirish bo‘yicha belgilangan vazifalari:

O’quv jarayonining  barcha turlarini takomillashtirish orqali oliy ta’lim sifatini boshqarish;

Fan dasturlari  va o’quv – uslubiy majmualarini tubdan qayta  ko’rib chiqish, unga qo’shimcha va to’ldirishlar kiritib takomillshtirib borish;

Fanlardan o’zlashtirish ko’rsatkichlarini oshirish va mustaqil ta`limni keng joriy etish;

Ta’lim  jarayonida axborot  kommunikatsion texnologiyalardan kengroq foydalanish va bu boradagi bilim ko’nikma va malakalarni uzluksiz olib borish. Mutaxassislik fanlarini chettilidao’qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda bilim samaradorligini oshirish.