Karimov Baxromali Tojimatovich

“Oziq-ovqat sanoati mashina jihozlari-mexanika asoslari” kafedrasi katta o’qituvchisi

Ilmiy – tadqiqot yo’nalishi: Pedagogika

Ilmiy nashrlari: 3 ta uslubiy qo’llanma, 15 ta ilmiy maqolalari mavjud.

Qabul kunlari: 1400-1500

Elektron adress: karimov64@mail.ru

Ta’lim sifatini oshirish bo’yicha belgilangan vazifalari:

            Mutaxassislik fanlarini o’qitishda noan’anaviy yondashuv hamda ta’lim jarayonida soha muammolari va istiqbollarini namoyon etadigan ishlab chiqarish muhitini yaratish;

            Fanlarni modul asosida o’qitishni tashkillashtirish pedagogik texnologiyaning ilғor uslublarini qo’llab keys-stadi hamda muammoli mavzular asosida o’quv mashғulotlarini takomillashtirilgan usullarda olib borish;

            Xorijda malaka oshirish tizimining joriy etilishi yuzasidan tayyorgarlik;