Karimov Mustafa Aminboevich

“Oziq-ovqat sanoati mashina jihozlari-mexanika asoslari” kafedrasi assistenti

Ilmiy – tadqiqot yo’nalishi: Kimyo sanoati

Ilmiy nashrlari: 3 ta uslubiy ko’rsatma, 10 ta ilmiy maqolalari mavjud.

Qabul kunlari: 1400-1500

Elektron adress: kmustafo@mail.ru

Ta’lim sifatini oshirish bo’yicha belgilangan vazifalari:

         Mutaxassislik fanlarini o’qitishda noan’anaviy yondashuv hamda ta’lim jara yonida soha muammolari va istiqbollarini namoyon etadigan ishlab chiqarish muhitini yaratish;

         Fanlarni modul asosida o’qitishni tashkillashtirish pedagogik texnologiyaning ilg’or uslublarini qo’llab keys-stadi hamda muammoli mavzular asosida o’quv mashg’ulotlarini takomillashtirilgan usullarda olib borish;

         Xorijda malaka oshirish tizimining joriy etilishi yuzasidan tayyorgarlik;