Xaydarova Sharifa Kamilovna

 

 

“Oziq-ovqat sanoati mashina jihozlari-mexanika asoslari” kafedrasi

assistenti

Ilmiy – tadqiqot yo’nalishi: Pedagogika

Ilmiy nashrlari: 2 ta uslubiy ko’rsatma, 2 ta maqolalar mavjud.

Qabul kunlari: 1400-1500

Elektron adress: Xaydarova1971@mail.ru

Ta’lim sifatini oshirish bo’yicha belgilangan vazifalari:

         Mutaxassislik fanlarini o’qitishda noan’anaviy yondashuv hamda ta’lim jarayonida soha muammolari va istiqbollarini namoyon etadigan ishlab chiqarish muhitini yaratish;

         Fanlarni modul asosida o’qitishni tashkillashtirish pedagogik texnologiyaning ilg’or uslublarini qo’llab keys-stadi hamda muammoli mavzular asosida o’quv mashg’ulotlarini takomillashtirilgan usullarda olib borish;

         Xorijda malaka oshirish tizimining joriy etilishi yuzasidan tayyorgarlik;