Kuldashov Nasriddin Urinovich

Fizika matematika fanlari nomzodi, Oliy matematika kafedrasi kata o`qituvchisi .

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishi: 010204   deformatsiyalanuvchi  qatiq jisimlar mexanikasi.

Nashrlari: 5 ta uslubiy ko`rsatma, 19 ta ilmiy maqola va tezislar

Elektron adres: kuldashov1957@mail.ru