Achilova Mukaddam Mirvoxidovna

Katta o‘qituvchi: Achilova Mukaddam Mirvoxidovna

e-mail: achilova.mukaddam@list.ru

Individual grafik asosida ishlash vaqti Seshanba va Juma kunlari 14.00 dan 16.00 gacha

Professor o‘qituvchining vazifasi:

1.Erishilgan ko‘p yillik pedagogik mahoratga tayanib kafedrada ustoz shogird an’anasini keng yo‘lga qo‘yish.

2.Pedagoglarning dars o‘tish qobiliyatini o‘z tajribasiga tayanib tahlil o‘tkazish va respublikamizga kerakli bo‘lgan kadrlar tayyorlashga erishish.

3.O‘quv yili davomida hozirgi zamon talabiga javob beruvchi o‘quv darsligini tayyorlash.