Badalova Gulbohar

e-mail: Badalova_G@inbox.uz

Individual grafik asosida ishlash vaqti Dushanba  va Juma kunlari 14.00 dan 16.00 gacha

Professor o‘qituvchining vazifasi:

1. “Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma” fanidan labarotoriya mashg‘ulotlarini o‘tishda vertual laboratoriyalar yaratish.

2. Sifatli va ilg‘or tajribalarga tayangan holda dars o‘tish.