Mirjavxarova Dilorom Sobirovna

“Falsafa va ma’naviyat asoslari” kafedrasi katta o’qituvchisi.

Ilmiy- tadqiqot yo’nalishi: Mustaqillik jarayonida, milliy ma’daniy merosning o’rganishning milliy o’zlikni anglashdagi o’rni.

Ilmiy nashrlari: 1 ta izohli lug’at, 10 ta uslubiy qo’llanma, 35 ta ilmiy maqolalari mavjud.

Qabul kunlari: Chorshanba-1200-1500

Elektron adres: dmirjavharova@mail.ru

 

Ta’lim sifatini oshirish bo’yicha belgilangan vazifalari:

Talabalarda ma’naviy dunyoqarashni kengaytirish maqsdida muommoli ma’ruzalarni takomillashtirish ustida ish olib borish. Ma’ruza va amaliy mashg’ulot darslarini ilg’or pedagogik texnologiyalar usullaridan foydalangan holda tashkillashtirish.