Kambarbekova Ra’no Maxammadrahimxanovna

«Mahsulot sifati  menejmenti » kafedrasi assistenti

Ilmiy tadqiqot  yunalishi:  Nanokompozitsion sorbsion materiallarni  yaratish, ularning xossalarini o‘rganish  va  standartlashtirish.

Nashrlar: 2ta  ilmiy maqola

Qabul  kunlari: Dushanba    1400-1700 ,Chorshanba  1400-1700

Elektron  adres: kambarbekova.ru@mail.ru.

 

Ta’lim sifatini oshirish buyicha  belgilangan vazifalari:

1.Mutaxassislik   fanlari  o‘qitishda   noan’anaviy   yondashuv  bilan    ta’lim   jarayonini   samaradorligini  oshirish.

2. Fanlarni  o‘qitishda  pedagogik   texnologiyalarni   ilg‘or  usullarini   xamda   mahsulot   ishlab  chiqarish  korxonalarining  tajribalarini   o‘quv jarayonida   qo‘llash   bilan   talabalarning  nazariy   va  amaliy  malakasini   oshirishga  va    ko‘nikma   hosil qilish.