AZIMOVA DILDORA BAHRIDDINOVNA

 Lavozimi:   o‘qituvchi

   Elektron adres:   dildora_bahriddinova@mail.ru

   Qabul  kunlari:  Dushanba   - 1000-1600

                                chorshanba  -1000-1600

    Ilmiy nashrlari:  15 ta  ilmiy maqola

    Teл: +99894 658-10-42

 

Ta’lim sifatini oshirish  bo’yicha  belgilangan  vazifalari:

  1. Ta’lim  jarayonida axborot  kommunikatsion texnologiyalardan kengroq foydalanish va bu boradagi bilim ko’nikma va malakalarni uzluksiz olib borish.
  2. Iqtidorli talabalar bilan ishlash, ularni Respublika Fan olimpiadasiga va Nomdor  stependiya olishiga  erishishi uchun tayyorlash.
  3.   amaliy mashg‘ulotlarini yanada samarali tashkil etish uchun zamonaviy pedtexnologiyalari asosida   tarqatma materiallar, ko‘rgazmali qurollar, audio va video materiallar  tayyorlab, ularni dars jarayonlariga tadbiq etish.
  4. Ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, fan doirasida ilmiy maqolalar yozish,ilmiy tadqiqot ishini himoyaga olib chiqish.
  5.  Mutaxassislik sohasidagi yangiliklarni fan doirasida tahlil qilish orqali rusiyzabon o’quvchilarning nutqini oshirish.