“Neft va gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi” kafedrasi

 

Kafedraning ilmiy salohiyati 60%

«NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH KIMYOVIY TEXNOLOGIYASI» KAFEDRASI

Bakalavriatura yo’nalishlar

1. 5321300 – Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi

2. 5321400 – Neft-gaz kimyo sanoati texnologiyasi

3. 5322200 – Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi

Magistratura mutaxassisliklari

1. 5A321302 – Neft va gazni qayta ishlash va uning kimyoviy texnologiyasi;

2. 5A321303 – Neft va gazni qayta ishlash jarayonlari va apparatlari

3. 5A321401 – Kimyoviy va neft-gaz kimyoviy texnologiyasi

Mazkur kafedrani tashkil topishida O‘zbekiston Fanlar akademiyasi muxbir a’zosi, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan fan va texnika arbobi, kimyo fanlari doktori, professor Abdulla Sultonov (marhum) ning xizmatlari katta bo‘ldi. A.S.Sultonov kafedrani boshqargan birinchi mudirdir. U kishi kafedrani boshqarish bilan birga, 1964-1974 yillarda O‘rta Osiyo neftni qayta ishlash ilmiy tadqiqot instituti (hozirgi A.Sultonov nomidagi O‘zKFITI instituti)da direktor lavozimida ishladi. 1969 yilda, birinchi marta, 17 ta talaba “Asosiy organik va neft-kimyo sintezi texnologiyasi” ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha muhandis-texnolog darajasini oldi.

1971 yil aprel oyidan boshlab kafedraga O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan ixtirochi, kimyo fanlari doktori, professor O.S.Safayev mudir etib tayinlandi. Kafedrada shu yildan e’tiboran dotsent A.Qodirov, dotsent X.K.Salimova, assistentlar J.Saydaliyev va O.G‘.Azimov o‘qituvchi lavozimida ish boshladilar. O‘zbekistonda neft va gazni qayta ishlash sanoati rivojlanib borishi bois 1985 yildan boshlab kafedrada “Neft va gazni qayta ishlash texnologiyasi” ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha kadrlar ham tayyorlash yo‘lga qo‘yildi. 1986-1996 yillarda kafedraga kimyo fanlar nomzodi, dotsent A.Q.Qodirov boshchilik qildi.

1996 yildan 1997 yilgacha kafedrada kimyo fanlari nomzodi, dotsent Sh.F.Nurullayev, 1997 yildan 2011 yilgacha kimyo fanlari nomzodi, dotsent D.N.Ismatov, 2011 yildan 2012 yilgacha kimyo fanlari nomzodi, dotsent E.U.Teshabayeva, 2012 yildan 2017 yil may oyigacha kimyo fanlari nomzodi, dotsent O.E.Ziyadullayev, 2017 yildan 2019 yilgacha texnika fanlari doktori, professor A.S.Ibadullayev mudirlik qilib kelganlar. 2019 yil sentyabr-oktyabr oyidan boshlab kafedraga texnika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) Aripdjanov Oybek Yusupdjanovich mudirlik qilib kelmoqda.

Hozirgi kungacha kafedra Respublikaning kimyo, neft va gazni qayta ishlash sanoati korxonalariga hamda ilmiy-tadqiqot institutlari uchun quyidagi ixtisosliklar bo‘yicha mutaxassislar tayyorlab bermoqda.

Bakalavriatura bo‘yicha:

5321300 – Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi yo‘nalishi;

5321400 – Neft-gaz-kimyo sanoati texnologiyasi yo‘nalishi;

5322200 – Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi yo‘nalishi.

Magistratura bo‘yicha

5A321302 – Neft va gazni qayta ishlash va uning kimyoviy texnologiyasi;

5A321303 – Neft va gazni qayta ishlash jarayonlari va apparatlari;

5A321401Kimyoviy va neft-gaz kimyoviy texnologiyasi.

 

O‘QITILADIGAN FANLAR

Bakalavriatura bo‘yicha o‘qitiladigan fanlar:

5321300 – Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi

– neft – gaz kimyosi va fizikasi;

– neft – gazni qayta ishlash texnologiyasi;

– neft – gazni qayta ishlash korxonalari jihozlari va uskunalari;

– neft mahsulotlarini texnik tadqiq qilish;

– neft va gazni qayta ishlashda chiqindisiz texnologiyalar;

– neft va gaz sanoat katalizi;

– ixtisoslikka kirish.

5321400 – Neft-gaz-kimyo sanoati texnologiyasi

– neft va gaz kimyosi va fizikasi;

– neft va gazni qayta ishlash sanoati texnologiyasi va kimyosi;

– gazdan sun’iy yoqilg‘i olish texnologiyasi;

– neft va gaz kimyo sanoati katalizi.

5322200 – Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi yo‘nalishi

– gazni qayta ishlash sanoatida kataliz;

– gazni qayta ishlash texnologiyasi;

– gazni qayta ishlash jihozlari va uskunalari;

– uglevodorodli gazlarni qayta ishlashga tayyorlash;

– gazdan sun’iy yoqilg’i olish texnologiyasi;

– ixtisoslikka kirish.

Magistratura bo‘yicha o‘qitiladigan fanlar:

5A321302 – Neft va gazni qayta ishlash va uning kimyoviy texnologiyasi

– motor yoqilg‘ilari va moylari texnologiyasi;

– neft – gazni qayta ishlash jihozlari konstruksiyasi, hisobi va ekspluatatsiyasi;

– gaz va gaz kondensatlari kimyosi va texnologiyasi;

– neft kimyosi sintezi texnologiyasi;

– neft mahsulotlarini tadqiq qilishning xromatografik usullari;

– neft va gazni qayta ishlashda kataliz;

– neft – gazni qayta ishlash korxonalari ekologiyasi.

5A321303 – Neft va gazni qayta ishlash jarayonlari va apparatlari

– neft – gazni qayta ishlash jihozlari konstruksiyasi, hisobi va loyihalash;

– neft – gazni qayta ishlashdagi katalitik jarayonlari mashina va apparatlari;

– neft va gazni qayta ishlash jarayonlarida montaj va ekpluatatsiya;

– neft va gazni sanoati jarayon va qurilmalari;

– neft – gazni qayta ishlash jarayonlari nazariy asoslari va apparatlari;

– neft – gazni qayta ishlashda chiqindilarni tozalash jarayonlari va qurilmalari;

– neft va gaz mahsulotlarini saqlash, transpartirovka qilish, jihozlarni ishlatish;

– neft – gazni qayta ishlash korxonalari ekologiyasi.

5A321401 – Kimyoviy va neft-gaz kimyoviy texnologiyasi

– asosiy organik sintez mahsulotlari kimyosi va texnologiyasi;

– gaz va gaz kondensatlaridan yarim mahsulot olish texnologiyalari;

– neft-gaz kimyoviy sanoati jihozlarining konstruksiyalari, hisobi va ularni loyihalash;

– neft va gazni qayta ishlash apparatlarini korroziyadan saqlash;

– neft va gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi;

– neft-gaz sanoati mahsulotlarini saqlash, tashish qurilmalari va apparatlari.

ILMIY YO‘NALIShLAR

1. Iqtidorli talabalar bilan ishlash:

II-IV kurs talabalari va I-II kurs magistrantlari orasidan bir qator talabalar kafedrada tashkil etilgan “Neft va gaz kimyogarlari” to‘garagiga a’zodirlar. Ularga ilmiy mavzular va ilmiy rahbarlar tayinlanib, kafedra laboratoriyasida o‘z ilmiy ishlarini olib bormoqdalar. Olib borgan ilmiy tadqiqot ishlari yuzasidan bir qator ilmiy-texnikaviy anjumanlarda faol qatnashadilar, ilmiy maqolalari to‘plamlarda chop etiladi.

2. Ilmiy tadqiqot faoliyatining ustuvor yo‘nalishlari:

Kafedrada asosan neft va tabiiy gazning tarkibi, ularning kimyosi va fizikasi neft va gazni qayta ishlashdagi texnologik jarayonlar, ularni boshqarish, nazorat qilish, neft va neft mahsulotlarini qayta ishlashda boradigan qo‘shimcha reaksiyalar, jarayonlar asosida hosil bo‘ladigan asosiy va oraliq mahsulotlar, ularni ajratib olish, tozalash, ekologik jihatdan toza, yangi texnologiyalarni yaratish, neft va gazdan yangi organik birikmalarni sintez qilish usullari va texnologiyasini topish, ularni ishlab chiqarishga joriy qilish, iqtisodiy jihatdan arzon texnologiyalarni yaratish ustida ilmiy-amaliy tadqiqotlar olib boriladi. Bundan tashqari, neft, neft mahsulotlari va tabiiy gazni qayta ishlashda qo‘llaniladigan qurilmalar, jihozlar, asbob-uskunalar va loyihalar ustida ko‘plab ilmiy izlanishlar tadbiq qilinmoqda.

3. Iqtisodiyotning tegishli sohalariga oid korxona va tashkilotlar bilan hamkorlikda bajarilayotgan xo‘jalik shartnomalarining natijalari:

Kafedra professor-o‘qituvchilari tomonidan neft va gaz sanoati muammolari, yangi zamonaviy texnologiyalari bo‘yicha xo‘jalik shartnomalari ustida ish olib bormoqdalar.

4. Nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalari himoyasi ustida ish olib borayotgan professor-o’qituvchilar haqida:

- Muborak gazni qayta ishlash zavodidan chiqayotgan vodorod sulfid gazidan kimyo va metalurgiya sanoati uchun xom ashyo olish. (t.f.n., dotsent To‘raev T.B.).

-O‘zbekistonning yangi neftlari tarkibidagi kislorod saqlovchi birikmalarni tadqiq qilish va ulardan ratsional foydalanish yo‘llarini aniqlash. (k.f.n., dotsent Igamkulova N.A.)

-Atsetilen va diollar asosida vinil birikmalar sintezi, xossalari va qo‘llanilishi (PhD, Yusupova L.A.)

-Mahalliy xom ashyolar asosida avtomobil yo‘llari va aerodromlar uchun polimer-bitum kompozitsiyalari yaratish (Juraev V.N.)

-Propan-butan aralashmasidan aromatik uglevodorodlar olish uchun katalizatorlarni o‘rganish, tadqiq qilish va yaratish (Butaev X.SH.)

- Ishlatishga yaroqsiz DEA eritmasini qayta tiklash va gaz tozalash jarayonida qayta qo’llash texnologiyasini ishlab chiqish. (Raximov X.)

-Tom va quvurlar himoya qatlamlari uchun polimer-bitum kompozitsiyalar tarkibi va olish texnologiyasini yaratish.(Yoqubov B.B.)

-Neft mahsulotlaridan bis-naftolokarbamatlar olish texnologiyasini yaratish. (katta o‘qituvchi Absalyamova G.M.)

-Mahalliy xom ashyolar asosida dizel yoqilg‘ilari uchun qo‘ndirmalar yaratish. (Abdukarimova S.A.)

-Neft mahsulotlari asosida azo-fenol va α-, β-azonaftollarning mono- va dipropargil efirlari olish texnologiyasini ishlab chiqish. (Ismailov B.M.)

 

O‘QUV-USLUBIY IShLAR

Kafedrada 5321300 – Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi, 5321400 – Neft-gaz-kimyo sanoati texnologiyasi hamda 5322200 – Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi bakalavriatura yo‘nalishi bo‘yicha va 5A321302 – Neft va gazni qayta ishlash va uning kimyoviy texnologiyasi, 5A321303 – Neft va gazni qayta ishlash jarayonlari hamda 5A321401 – Kimyoviy va neft-gaz kimyoviy texnologiyasi va apparatlari magistratura mutaxassisliklari uchun 60 dan ortiq ilmiy-uslubiy va o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar yaratilgan.

KAFEDRANING ILMIY VA AMALIY ALOQALARI

Kafedra bir qancha sanoat ishlab chiqarish korxonalari va ilmiy tadqiqot institutlari bilan ilmiy-amaliy hamkorlik o‘rnatgan. Jumladan, Buxoro neftni qayta ishlash zavodi, Farg‘ona neftni qayta ishlash zavodi, Oltiariq neftni qayta ishlash zavodi, Jarqo‘rg‘on og‘ir neftni qayta ishlash qo‘shma korxonasi, Sho‘rtan gaz kimyo majmuasi va Sho‘rtanneftegaz MCHJ, Muborak gazni qayta ishlash zavodi hamda O‘zFA Umumiy va noorganik kimyo instituti, A. Sultonov nomidagi O‘zKFITI, O‘zLITI Neftegaz ITI va M. Lomonosov nomidagi Moskva kimyoviy texnologiya instiuti va D.I. Mendeleev nomidagi Rossiya kimyo-texnologiya universiteti hamda Qozon milliy tadqiqotlar texnologiyasi universitetlari bilan ilmiy hamkorlik o‘rnatilgan.

KAFEDRADA O‘TADIGAN ILMIY KONFERENSIYALAR VA ILMIY SEMINARLAR

Kafedra har yili Respublikamiz va xorijdagi turdosh soha mutaxassislari hamda korxonalari bilan hamkorlikda turli xil ilmiy-amaliy va ilmiy-texnikaviy konferensiyalar, seminarlar, ko‘rgazmalar va davra suhbatlari tashkil qilib keladi.

KAFEDRANING XORIJIY OLIY O’QUV YURTLARI BILAN HAMKORLIGI

Toshkent kimyo-texnologiya instituti O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish to‘g‘risida”gi 2017 yil 20 aprel 2909-sonli Qarorida belgilangan vazifalardan kelib chiqqan holda Qozon milliy tadqiqotlar texnologiyasi universiteti bilan hamkorlik aloqalarini o‘rnatdi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining istiqbolli yosh pedagog va ilmiy kadrlarning malakasini oshirish “Iste’dod” jamg‘armasi faoliyatini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi 2017 yil 27 iyul PF-5121-sonli Farmonida belgilangan vazifalardan kelib chiqqan holda, “Iste’dod” jamg‘armasi tomonidan chet elda malaka oshirish, stajirovka o‘tash va magistratura va PhD dasturlari asosida ta’lim olishga yuborish bo‘yicha “Neft va gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi” kafedrasi o’qituvchilari Aripdjanov O.Yu, Bo’taev H.Sh. Obidov Sh.B. malaka oshirib kelishdi (Qozon milliy tadqiqotlar texnologiyasi universeteti).

 

Kafedra assistenti Abdiraximov Mirzoxid Ibroximjon o‘g‘li esa “Iste’dod” jamg‘armasi tomonidan chet elda malaka oshirish, stajirovka o‘tash va magistratura va PhD dasturlari asosida ta’lim olishga Xitoy Xalq Respublikasining “China University of Petroleum-Beijing” universitetida malaka oshirib keldi.

 

Shu bilan birga Qozon milliy tadqiqotlar texnologiyasi universiteti bilan hamkorlikda 22 nafar bitiruvchi talabalarimiz ham magistratura yo‘nalishi bo‘yicha tahsil olishmoqda.

BAHOLASHNING XALQARO TIZIMIGA O‘TISH

Talabalarning bilimini baholash, yangi zamonaviy ta’lim tizimini joriy etish maqsadida kafedra institut bo‘yicha birinchilardan bo‘lib o‘qitishning kredit tizimiga o‘tishga tayyorgarlik ko‘rmoqda. 2020-2021-o‘quv yilidan boshlab birinchi kursga qabul qilingan talabalar o‘qitishning kredit tizimida o‘qishadi.

Kafedra mudiri:

Aripdjanov Oybek Yusupdjanovich

Texnika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD)

 Qabul kunlari:   Seshanba,Payshanba

 14:00-16:00

 

KAFEDRA PROFESSOR-O‘QITUVCHILARI

F.I.SH

ILMIY DARAJASI VA UNVONI

1.

Aripdjanov Oybek Yusupdjanovich

Texnika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD)

2.

Ismatov Dilmurod Nurullayevich

Texnika fanlari doktori, professor

3.

Maxsumov Abduhamid Gafurovich

Kimyo fanlari doktori, professor

4.

Тillashayxov Muhiddin Sunnatillayevich

Kimyo fanlari nomzodi,dotsent

5.

Тo'rayev Tolib Bozorovich

Texnika fanlar nomzodi, dotsent

6.

Мirkamilov Shuxrat Miromilovich

Kimyo fanlari nomzodi,dotsent

7.

Igamkulova Nargisa Abduvaliyevna

Kimyo fanlari nomzodi,dotsent

8.

Кarimov Qo’chqor G’aniyevich

Texnika fanlari nomzodi, dotsent

9.

Badriddinova Farida Mahammadiyevna

Texnika fanlari nomzodi, dotsent

10.

Yusupova Lola Azimovna

Texnika fanlari nomzodi, dotsent

11.

Мengliyev Sherzod Shoimovich

Katta o‘qituvchi

12.

Umarova Muattar Baxtiyarovna

Katta o‘qituvchi

13.

Absalamova Gulnoza Mamatkulovna

Katta o‘qituvchi

14.

Jo'rayev Vays Narzullaevich

Katta o‘qituvchi

15.

Abdukarimova Saida Abdujalilovna

Katta o‘qituvchi

16.

Obidov Shoyunus Botir o‘g‘li

Katta o‘qituvchi

17.

Ergashev Yorqinjon Tulqin o‘g‘li

Assistant

18.

Ismoilov Boburbek Maxmudjonovich

Assistant

19.

Urazov Firuz Baxtiyor o‘g‘li

Assistant

20.

Qodirov Obidjon Olimjon o’g’li

Assistant

21.

Shapatov Feruz Utaganovich

Assistant

22.

Xalimova Oygul Bozorqulovna

Assistant

23.

Azamatov O‘tkir Rashidovich

Assistant

24.

Yoqubov Behzod Bahromjon o‘g‘li

Assistant

25.

Mashayev Eldor Ergashvoy o‘g‘li

Assistant

26.

Rajabov Rustam Nusratilla o’g’li

Assistant

27. Abdiraximov Mirzoxid Ibrohimjon o'g'li

Assistant