ILMIY PEDAGOGIK MAKTAB ASOSCHILARI

Institutda birinchi kundan e’tiboran o’quv va ilmiy-tadqiqot ishlari uzviy bog’langan holda olib borilganligi sababli respublikada kimyo fanlari, plastmassalarni qayta ishlash va polimerlar kimyosi, sellyuloza – qog’oz ishlab chiqarishning zamonaviy yangi texnologiyalarini yaratish, turli noorganik moddalar hamda mineral o’g’itlar olish texnologiyasi, kimyo texnologiya jarayonlarini avtomat-lashtirish, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishning ilg’or texnologiya-larini kashf etish borasida akade-miklar K.S.Axmedov, X.R.Rustamov, M.N.Nabiev, M.A.Asqarov, T.M.Mirkomilov, N.R.Yusupbekov, Z.S.Salimovlar rahbarligida yirik ilmiy maktablar barpo bo’ldi. Hozirgi kunda ham mazkur ilmiy-pedagogik maktab olimlari institutda samarali faoliyat olib borib atoqli ustozlar an’analarini izchillik bilan davom ettirmoqdalar.

 

 • Axmedov K.S. O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan Fan va texnika arbobi, akademik
 • Nabiev M.N. O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan Fan va texnika arbobi, akademik
 • Niyazov M.I. O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan Fan va texnika arbobi, professor
 • Markman A.L. O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan Fan va texnika arbobi, professor
 • Mirkamilov T.M. O’zbekiston Fanlar Akademiyasining akademigi.
 • Rustamov X.R. O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan Fan va texnika arbobi, akademik
 • Askarov M.A. O’zbekiston Fanlar Akademiyasining akademigi.
 • Yusupbekov N.R. O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan Fan va texnika arbobi, akademik
 • Glushenkova A.I. O’zbekiston Fanlar Akademiyasining akademigi.
 • Salimov Z.S.  O’zbekiston Fanlar Akademiyasining akademigi.
 • Ismailov A.X. professor
 • Kuchkarov A.B. O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan injener, professor
 • Kantsepolskiy I.S. O’zbekiston Fanlar Akademiyasining muxbir a’zosi, professor
 • Tadjiev F.X. O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan Fan arbobi, professor
 • Levsh I.P. O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan Fan arbobi, professor
 • Mirzakarimov R.M. professor
 • Mirzaev F.M. O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan Fan arbobi, professor
 • Abdurazakova S.X. professor
 • Abdurashidov T.R. O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan yoshlar murabbiyi, professor
 • Djalilov A.T. professor
 • Abduraximov A.A. O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan ixtirochi, professor
 • Atakuziev T.A. professor
 • Tursunxodjaev P.M.
 • O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan injener, professor
 • Ismatullaev P.R. O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan ixtirochi, professor Xalqaro oliy maktab akademiyasining akademigi