Ilmiy maqolalar

Республика илмий-техника анжуманининг мақолалар тўплами

Кўп компонентли сочилувчан моддаларни пневматик сепарациялашда газ оқими тезлигини аниқлаш

«Кимё, нефт-газни  қайта ишлаш хамда  озиқ-овқат саноатлари  инновацион  технологияларини долзарб муаммолари» Республика илмий-техникавий анжумани

ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИЯЛАР, САНОАТ ИҚТИСОДИЁТИ ВА МЕНЕЖМЕНТИ “ФУҚАРО МУҲОФАЗАСИ” ДАРСЛАРИДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ

ОРГАНИК ВА ЮҚОРИМОЛЕКУЛЯР БИРИКМАЛАР ТЕХНОЛОГИЯСИ ВА УЛАР АСОСИДАГИ МАТЕРИАЛЛАР ХЛОРОФИЛЛ МЕТАЛЛОАНАЛОГЛАРИНИНГ КАТАЛИТИК ХОССАЛАРИ

НЕФТГАЗНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ШЎЪБАСИ НЕФТНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ЗАВОДИДА НЕФТ ХОМ-АШЁСИНИ ТЕМИР ЙЎЛ ЦИСТЕРНАЛАРИДАН РЕЗЕРВУАРГА ТЎКИШ МУАММОЛАРИ

НООРГАНИК МОДДАЛАР ТЕХНОЛОГИЯСИ ШЎЪБАСИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ МАЛОКЛИНКЕРНЫЕ ЦЕМЕНТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОФМ И ТОСП

ХАВФСИЗ ОЗИҚ-ОВҚАТ ВА ДОН МАҲСУЛОТЛАРИ ТЕХНОЛОГИЯСИ ЁРУҒЛИК СТРЕССИНИНГ COELASTRUM ВА CHLAMYDOMONAS АВЛОДИ МАНСУБ МИКРОСУВЎТЛАРИНИНГ МАҲСУЛДОРЛИГИГА ТАЪСИР ТАҲЛИЛИ

КИМЁ САНОАТИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИНИНГ ЭКОЛОГИЯСИ КИМЁВИЙ ХАВФЛИ ОБЪЕКТЛАРНИНГ БАРҚАРОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ УСУЛЛАРИ

ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИЯЛАР, САНОАТ ИҚТИСОДИЁТИ ВА МЕНЕЖМЕНТИ

КИМЁ, НЕФТ-ГАЗНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ҲАМДА ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТЛАРИ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ