Toshkent kimyo texnologiya instituti Qo‘ng‘irot soda zavodi qoshidagi maxsus sirtqi bo‘lim

 

Maxsus sirtqi bo’lim dekani

Намозов Ориф Марданович б.ф.н.

Қабул кунлари: Сешанба, жума 1400 - 1600.

E-mail: namozov.o@mail.ru

 

Toshkent kimyo-texnologiya institutining maxsus sirtqi bo’limi dastlab O’zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimovning 2005 yil 13 apreldagi PQ-49 sonli “Q’ng’irot soda zavodiga kadrlarni maqsadli tayyorlashni tashkil qilish haqidagi” qarorlariga asosan “Qo’ng’irot soda zavodi qoshidagi maxsus sirtqi bo’lim” nomi bilan tashkil etilgan. 2005 yildan boshlab Qo’ng’irot soda zavodi Unitar korxonasining oily ma’lumotli kadrlarga bo’lgan ehtiyoj talabnomasiga asosan “O’zkimyosanoat” Aksiyadorlik Jamiyati bilan yaqin hamkorlikda Maxsus  sirtqi bolimda 5522400 - «Kimyoviy texnologiya», 5520700 -«Texnologik mashina va jixozlar», 5580400 - «Muxandislik kommunikasiyalari qurilishi, 5310700 - «Elektrotexnikasi, elektromexanikasi va elektrtexnologiyasi» bakalavriyat na’lim yo’nalishlari hamda 5А320401- «Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi», 5А320305 - «Kimyoviy ishlab chiqarish va qurilish materiallari korxonalarining mashinalari hamda apparatlari», 5А310704 - «Elektrotexnik majmualar va tizimlar» va 5А320405 - «Yuqori molekulali birikmalar kimyoviy texnologiyasi» magistratura mutaxassisliklari bo’yicha Qongirot soda zavodi uchun yuqori salohiyatli kadrlarni ishlab chiqarishdan ajralmagan holda yo’lga qo’yilgan.

Shuningdek, O’zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining 2011 yil 27-dekabrdagi «Surgul konni ishga tushirish bilan Surgul koni bazasida Ustyurt GKM qurilishi loyixasi bo’yicha moliyalastirish va qurulishini tashkil etish chora tadbirlari to’grisida»gi PQ-1667-sonli qarorlarining  18 bandi ijrosini ta’minlash maqsadida O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 2011 yil 31-dekabr №528 sonli «Toshkent kimyo-texnologiya institutining Qo’ng’irot soda zavodi qoshidagi maxsus sirtqi bo’limi bazasida ta’limning kunduzgi shakli bo’yicha kadrlar tayyorlashni tashkil qilish to’g’risida»gi  buyrug’iga asosan 2012-2013 o’quv yilidan boshlab Toshkent kimyo-texnologiya instituti hamla «Uz-Kоr Gas Chemikal» MChJ qo’shma korxonasi bilan yaqin hamkorlikda quyidagi: 5320400 - « Kimyoviy texnologiya (yuqori molekulali birikmalar, organik sintez mahsulotlari ishlab chiqarish)», 5321300 - «Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi », 5320300 - «Texnologik mashina va jihozlar (neft va gaz sanoati mashina va apparatlari)», 311000 - «Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (neft va gaz sanoati tarmoqlari)» ta’lim yo’nalishlari bo’yicha bakalavr darajasidagi yuqori salohiyatli mutaxassis kadrlar tayyorlab kelinmoqda.

 

Қўнғирот Сода заводи қошидаги Тошкент кимё-технология институтининг Махсус сиртқи бўлими

Умумий территорияси:  1600 м2

Ўқув аудиториялар сони:  17

Лабораториялар сони: 11

Зал ( Сода заводи билан биргаликда фойдаланилади).

Талабалар сони: 250

Йўналишлар:

1) Кимёвий технология (ноорганик моддалар, юқори молекуляр моддалар, пластмасса ва эластомерлар технологияси,

2) Неф ва нефт-газ қайта ишлаш технологияси,

3) Технологик машина ва аппаратлар,

4) Технологик жараён ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш,

5) Инженер-қурилиш коммуникациялари,

6) Электротехника, электромеханика ва электротехнология.

 

Профессор-ўқитувчилар сони: 4 (штат), 2 (ўриндошлик)

Қўнғирот Сода заводи қошидаги Махсус сиртқи бўлим биноси кўриниши

Қўнғирот Сода заводи қошидаги Махсус сиртқи бўлим биноси кўриниши

 

Қўнғирот Сода заводи қошидаги Махсус сиртқи бўлим биноси кўриниши

 

60 ўринли ўқув аудиторияси кўриниши

 

25 ўринли аудитория кўриниши

 

“Умумий анорганик ва органик кимё” лаборатория хонаси (104-хона)

15 ўринга мўлжалланган. Жиҳозлар билан таъминланган ва лаборатория асбоб-ускуналри мавжуд.

Лаборатория хонасининг кўриниши

 

Мавжуд жиҳозлар, асбоб-ускуналар рўйхати:

 1. Mўрили шкаф
 2. Бидистиллятор
 3. Микроцентрифуга
 4. Муфел печ
 5. Ёпиқ тигелда чақнаш температурасини аниқлаш аппарати (Аппарат определения температура вспышки в закрытом тигле)
 6. Кичик волтли, регуляцияли трансформатор
 7. Автоматический прибор для определения температуры павления
 8. Колориметр
 9. Қуритиш шкафи
 10.  Сув ҳаммоми
 11. Эритмаларнинг электр ўтказувчанлигини ўлчаш қурилмаси
 12. Мешалка плитка
 13. Лаборатория хонасининг кўриниши
 14. Лаборатория хонасининг кўриниши
 15. Фотоколориметр

Mўрили шкаф

 

Бидистиллятор

 

Микроцентрифуга

 

Лаборатория хонасининг кўриниши

 

Информатика ва ахборот технологиялари хонаси (305-хона)

Мавжуд компьютерлар сони: 12 та, барчаси интернет тармоғига уланган.

 Барча компьютерлар интернет тармоғига уланган

 

 “Аналитика ва физик-коллоид кимё” лаборатория хонаси (105-хона)

15 ўринга мўлжалланган. Жиҳозлар билан таъминланган ва лаборатория асбоб-ускуналри мавжуд.

 

Мавжуд жиҳозлар, асбоб-ускуналар рўйхати:

 1. Цифравой USB микроскоп
 2. Босимга қайнаш температурасининг боғлиқлигини ўрганиш қурилмаси
 3. Қовушқоқликни автоматик аниқлаш қурилмаси
 4. Автоматик титриметр
 5. Электрон аналитик тарози
 6. Электрон техник тарози
 7. 500 миллилитр ҳажмли (сиғимли) идишни (колбани) қиздириш печи
 8. Тўйинган буғ босимини ўлчаш ҳаммоми
 9. Нефть маҳсулотларини ҳайдаш печи
 1.  

 

Лаборатория хонасининг кўриниши

 

Физика ва электротехника лаборатория хонаси (209-хона)

15 ўринга мўлжалланган. Жиҳозлар билан таъминланган. Қурилмаларнинг макетлари ва кургазмали стендлар мавжуд.

Мавжуд жиҳозлар, асбоб-ускуналар рўйхати:

 1. Бошқариш шкафи ва асинхрон электр мотор
 2. Физик ўлчов асбоблари

Физика лаборатория хонасидаги кўргазмали қурилмалар сақланадиган шкафнинг кўриниши

 

Бошқариш шкафи ва асинхрон электр мотор

 

Физик ўлчов асбоблари

 

Нефтни қайта ишлаш лаборатория хонаси (304-хона)

15 ўринга мўлжалланган. Жиҳозлар, асбоб ускуналар билан таъминланган. Кургазмали стендлар мавжуд.

Лаборатория хонасининг кўриниши

 

Асосий органик синтез лаборатория хонаси (307-хона)

15 ўринга мўлжалланган. Жиҳозлар билан таъминланган.

Технологик машина ва жиҳозлар лаборатория хоналари (214 ва 215-хоналар. 15+15 ўринга мўлжалланган. Жиҳозлар, асбоб ускуналар билан таъминланган. Кургазмали стендлар мавжуд.

 

Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш лаборатория хонаси (308-хона)

Лаборатория хонасининг кўриниши

 

Маърифат хонаси (106-хона)

22 ўринга мўлжалланган. Жиҳозлар билан таъминланган.

Маънавият хонасининг кўриниши