Magistratura

Magistratura aniq mutaxassislik bо‘yicha fundamental va amaliy bilim beradigan, bakalavriyat negizida kamida ikki yil davom etadigan oliy ta’limdir.


Magistratura ta’lim dasturini tugatgan bitiruvchilarga yakuniy davlat attestatsiyasi natijalariga kо‘ra ta’lim yо‘nalishining aniq mutaxassisligi bо‘yicha magistr akademik darajasi tо‘g‘risidagi davlat tomonidan tasdiqlangan namunadagi diplom beriladi.


Tegishli mutaxassisliklar bо‘yicha magistrlarni tayyorlash kadrlar buyutrmachilarning takliflari asosida, davlat akkreditatsiyasidan о‘tgan oliy ta’lim muassasasalarida amalga oshiriladi.


Magistr:
Tanlangan mutaxassislik bо‘yicha mustaqil ilmiy-tadqiqot, ilmiy-pedagogik va kasbga doir faoliyatini yuritish;

Tayyorgarligiga muvofiq mutaxassislik bо‘yicha oliy ta’limdan keyin aspiranturada tahsil olish;

kadrlarni qayta tayyorlash va ular malakasini oshirish tizimida qо‘shimcha kasb ta’limini olish uchun tayyorlanadi.

 

Magistr о‘zining mutaxassisligi, ilmiy-faoliyati va ilmiy pedagogik tayyorgarligiga muvofiq kasbiy faoliyatining:

– loyiha-konstruktorlik;

– loyiha-texnologik;

– ilmiy-tadqiqot va tajriba;

– ishlab chiqarish boshqaruvi;

– ilmiy-pedagogik;

– ilmiy-ijodiy turlari, shuningdek, bakalavriat ta’lim yо‘nalishiga mos boshqa mutaxasisliklari bо‘yicha ham shug‘ullanishi mumkin.


Magistr kasb faoliyatining asosiy sohalari quyidagilar kiradi:

– ilmiy-tadqiqot muassasalari, loyihalash tashkilotlari, ilmiy-tadqiqot va ishlab chiqarish korxonalari;

– davlat va nodavlat oliy, о‘rta maxsus, kasb-xunar ta’lim muassasalari;

– magistr akademik darajasini talab qiladigan boshqa turdagi faoliyatlar.


Magistratura talabalari quyidagi huquqlarga ega:

– fan, texnika va madaniyatning zamonaviy taraqqiyoti darajasiga mos keluvchi bilimlarni olish;

– oliy ta’lim muassasalarining muhim masalalarini muhokama etish va hal qilishda bevosita ishtirok etish;

– kutubxonadan, axborot resurslari, о‘quv, ilmiy, tibbiy va boshqa turdagi xizmatlardan oliy ta’lim muassasasining nizomida belgilangan tartibda bepul foydalanish;

– ilmiy-tadqiqot ishlarida, konferensiya va simpoziumlarda ishtirok etish;

– о‘z ishlarini nashrga taqdim qilish;

– oliy ta’lim muassasasi mamuriyatining qarorlari ustidan shikoyat qilish;

– talabalar uchun belgilangan tartib va miqdorda stipendiya, shuningdek Davlat stipendiyalari hamda о‘qishga yо‘llangan yurudik va jismoniy shaxslar tayinlagan stipendiyalarni olish.


Magistratura talabalarining majburiyatlari:

– oliy ta’limning ta’lim dasturlari va о‘quv rejasida nazarda tutilgan bilimlarni egallash;

– о‘quv rejasida nazarda tutilgan topshiriqlarning barcha turlarini belgilangan muddatda bajarish;

– oliy ta’lim muassasasining Nizomi, ichki tartib qoidalari va talabalar turar joylari qoidalariga rioya etishdir.


Magistarturada ta’lim jarayoni magistrlik dissertatsiyasi himoyasi bilan tugallanadi.

Magistrlik dissertatsiyasini tayyorlash jarayonida talaba:

– Ilmiy (yoki ilmiy-texnik, ilmiy-ijodiy) izlanishlar olib borishi, kasbiy muammolarni kо‘ra olishi va ularni yechishning umumiy usullari va yо‘llarini о‘rganish;

– о‘quv tadqiqot davomida olingan axborotlarni matn yoki tasvirlar (chizma, rasm) shaklida mujassamlantira olishi;

– tanlangan mavzuning dolzarbligini asoslash;

– soha bо‘yicha yechilayotgan ilmiy (ijodiy) texnik masala holatini tahlil qilish;

– ilmiy-texnik, texnik-iqtisodiy va boshqa talablarni shakllantirishi, qо‘yilgan masalani yechish uslublarini kо‘rib chiqish va eng samaraligini aniqlashi;

– eng samarali muqobil yechimni ilmiy, konstruktorlik, texnologik va texnik-iqtisodiy jihatdan asoslab berishi;

– eng samarali muqobil yechimning patentga loyiqligi va patent sofligini tadqiq qilish;

– ilmiy-texnik masala yechimininig natijalari bо‘yicha xulosalar va takliflarni shakllantirishi hamda iqtisodiyotning tegishli tarmoqlarida qо‘llash imkoniyatlarini aniqlash lozim.

 

TKTIda ta’lim jarayonida yо‘lga qо‘yilgan magistratura mutaxassisliklari rо‘yxati:
 

1.

5A111001

Kasb ta’limi (mutaxassisliklar bо‘yicha)

2.

5A230201

Menejment (tarmoqlar va sohalar bо‘yicha)

3.

5A310903

Mahsulot sifati menejenti (tarmoqlar bо‘yicha)

4.

5A320305

Kimyo sanoati va qurilish materiallari korxonalari mashina va apparatlari

5.

5A320306

Sellyuloza-qog‘oz ishlab chiqarish texnologiyasi va jarayonlari

6.

5A320307

Yog‘ochsozlik texnologiyasi va yog‘ochshunoslik

7.

5A320401

Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi:

7.1.

5A320401

Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi

7.2.

5A320401

Kamyob va tarqoq metallar kimyoviy texnologiyasi

8.

5A320402

Organik mahsulotlar kimyoviy texnologiyasi:

8.1.

5A320402

Asosiy organik sintez mahsulotlar kimyoviy texnologiyasi

8.2.

5A320402

Kimyoviy  tolalar  texnologiyasi

9.

5A320404

Silikat va qiyin eriydigan nometall materiallar texnologiyasi

10.

5A320405

Yuqori molekulali birikmalar kimyoviy texnologiyasi:

10.1.

5A320405

Yuqori molekulali birikmalar kimyoviy texnologiyasi

10.2.

5A320405

Kauchuk va rezina kimyoviy texnologiyasi

11.

5A320407

Kimyoviy texnologiya jarayonlari va uskunalari

12.

5A320501

Biotexnologiya (mahsulot turlari bо‘yicha)

13.

5A321001

Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish va qayta ishlash texnologiya (mahsulot turlari bо‘yicha):

13.1.

5A321001

Yog‘larni qayta ishlash texnologiyasi

13.2.

5A321001

Konservalangan oziq-ovqat va gо‘sht, sut, baliq mahsulotlari texnologiyasi

13.3.

5A321001

Vino va spirt ishlab chiqarish texnologiyasi

13.4.

5A321001

Don va don maxsulotlarini saqlash hamda qayta ishlash texnologiyasi

13.5.

5A321001

Pivo texnologiyasi

14.

5A321003

Oziq-ovqat xavfsizligi

15.

5A321302

Neft va gazni qayta ishlash va uning kimyoviy texnologiyasi

16.

5A321303

Neft va gazni qayta ishlash jarayonlari va apparatlari

17.

5A610101

Xizmat kо‘rsatish (faoliyat turlari va yо‘nalishlari bо‘yicha)

18.

5A630101

Atrof muhit muhofazasi (tarmoqlar bо‘yicha)

 

Dehqonobod kaliyli о‘g‘itlar zavodi uchun:

1.

5A320305

Kimyo sanoati va qurilish materiallari korxonalari mashina va apparatlari

2.

5A320401

Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi:

2.1.

5A320401

Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi

2.2.

5A320401

Mineral о‘g‘itlar kimyoviy texnologiyasi