Magistratura

Magistratura aniq mutaxassislik bо‘yicha fundamental va amaliy bilim beradigan, bakalavriyat negizida kamida ikki yil davom etadigan oliy ta’limdir.


Magistratura ta’lim dasturini tugatgan bitiruvchilarga yakuniy davlat attestatsiyasi natijalariga kо‘ra ta’lim yо‘nalishining aniq mutaxassisligi bо‘yicha magistr akademik darajasi tо‘g‘risidagi davlat tomonidan tasdiqlangan namunadagi diplom beriladi.


Tegishli mutaxassisliklar bо‘yicha magistrlarni tayyorlash kadrlar buyutrmachilarning takliflari asosida, davlat akkreditatsiyasidan о‘tgan oliy ta’lim muassasasalarida amalga oshiriladi.


Magistr:
Tanlangan mutaxassislik bо‘yicha mustaqil ilmiy-tadqiqot, ilmiy-pedagogik va kasbga doir faoliyatini yuritish;

Tayyorgarligiga muvofiq mutaxassislik bо‘yicha oliy ta’limdan keyin aspiranturada tahsil olish;

kadrlarni qayta tayyorlash va ular malakasini oshirish tizimida qо‘shimcha kasb ta’limini olish uchun tayyorlanadi.

 

Magistr о‘zining mutaxassisligi, ilmiy-faoliyati va ilmiy pedagogik tayyorgarligiga muvofiq kasbiy faoliyatining:

– loyiha-konstruktorlik;

– loyiha-texnologik;

– ilmiy-tadqiqot va tajriba;

– ishlab chiqarish boshqaruvi;

– ilmiy-pedagogik;

– ilmiy-ijodiy turlari, shuningdek, bakalavriat ta’lim yо‘nalishiga mos boshqa mutaxasisliklari bо‘yicha ham shug‘ullanishi mumkin.


Magistr kasb faoliyatining asosiy sohalari quyidagilar kiradi:

– ilmiy-tadqiqot muassasalari, loyihalash tashkilotlari, ilmiy-tadqiqot va ishlab chiqarish korxonalari;

– davlat va nodavlat oliy, о‘rta maxsus, kasb-xunar ta’lim muassasalari;

– magistr akademik darajasini talab qiladigan boshqa turdagi faoliyatlar.


Magistratura talabalari quyidagi huquqlarga ega:

– fan, texnika va madaniyatning zamonaviy taraqqiyoti darajasiga mos keluvchi bilimlarni olish;

– oliy ta’lim muassasalarining muhim masalalarini muhokama etish va hal qilishda bevosita ishtirok etish;

– kutubxonadan, axborot resurslari, о‘quv, ilmiy, tibbiy va boshqa turdagi xizmatlardan oliy ta’lim muassasasining nizomida belgilangan tartibda bepul foydalanish;

– ilmiy-tadqiqot ishlarida, konferensiya va simpoziumlarda ishtirok etish;

– о‘z ishlarini nashrga taqdim qilish;

– oliy ta’lim muassasasi mamuriyatining qarorlari ustidan shikoyat qilish;

– talabalar uchun belgilangan tartib va miqdorda stipendiya, shuningdek Davlat stipendiyalari hamda о‘qishga yо‘llangan yurudik va jismoniy shaxslar tayinlagan stipendiyalarni olish.


Magistratura talabalarining majburiyatlari:

– oliy ta’limning ta’lim dasturlari va о‘quv rejasida nazarda tutilgan bilimlarni egallash;

– о‘quv rejasida nazarda tutilgan topshiriqlarning barcha turlarini belgilangan muddatda bajarish;

– oliy ta’lim muassasasining Nizomi, ichki tartib qoidalari va talabalar turar joylari qoidalariga rioya etishdir.


Magistarturada ta’lim jarayoni magistrlik dissertatsiyasi himoyasi bilan tugallanadi.

Magistrlik dissertatsiyasini tayyorlash jarayonida talaba:

– Ilmiy (yoki ilmiy-texnik, ilmiy-ijodiy) izlanishlar olib borishi, kasbiy muammolarni kо‘ra olishi va ularni yechishning umumiy usullari va yо‘llarini о‘rganish;

– о‘quv tadqiqot davomida olingan axborotlarni matn yoki tasvirlar (chizma, rasm) shaklida mujassamlantira olishi;

– tanlangan mavzuning dolzarbligini asoslash;

– soha bо‘yicha yechilayotgan ilmiy (ijodiy) texnik masala holatini tahlil qilish;

– ilmiy-texnik, texnik-iqtisodiy va boshqa talablarni shakllantirishi, qо‘yilgan masalani yechish uslublarini kо‘rib chiqish va eng samaraligini aniqlashi;

– eng samarali muqobil yechimni ilmiy, konstruktorlik, texnologik va texnik-iqtisodiy jihatdan asoslab berishi;

– eng samarali muqobil yechimning patentga loyiqligi va patent sofligini tadqiq qilish;

– ilmiy-texnik masala yechimininig natijalari bо‘yicha xulosalar va takliflarni shakllantirishi hamda iqtisodiyotning tegishli tarmoqlarida qо‘llash imkoniyatlarini aniqlash lozim.

 

TKTIda ta’lim jarayonida yо‘lga qо‘yilgan magistratura mutaxassisliklari rо‘yxati:
 

Mutaxassislik shifri

Mutaxassislik nomi

Ta'lim tili

Fan dasturini yuklab olish

1.

5A230201

Menejment (tarmoqlar va sohalar bo’yicha)

O'zbekcha

Yuklab olish

2.

5A310901

Mahsulotlar xavfsizligi va ularning sertifikatsiyasi (tarmoqlar bo’yicha)

O'zbekcha

Yuklab olish

3.

5A310902

Metrologiya, standartlashtirish va sifatni boshqarish (tarmoqlar bo’yicha)

O'zbekcha

Yuklab olish

4.

5A311001

Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish (tarmoqlar bo’yicha)

O'zbekcha

Yuklab olish

5.

5A320305

Kimyoviy sanoat va qurilish materiallari korxonalarining mashinalari hamda apparatlari

O'zbekcha

Yuklab olish

6.

5A320306

Sellyuloza-qog’oz ishlab chiqarish texnologiyasi va jarayonlari

O'zbekcha

Yuklab olish

7.

5A320307

Yog’ochga ishlov berish texnologiyasi va yog’ochshunoslik

O'zbekcha

Yuklab olish

8.

5A320311

Oziq-ovqat sanoati mashinalari va agregatlari

O'zbekcha

Yuklab olish

9.

5A320401

Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo’yicha)

O'zbekcha

Ruscha

Yuklab olish

Yuklab olish

10.

5A320402

Katalizatorlar va adsorbentlar texnologiyasi

O'zbekcha

Yuklab olish

11.

5A320405

Yuqori molekulali birikmalar kimyoviy texnologiyasi (turlari bo’yicha)

O'zbekcha

Yuklab olish

12.

5A320407

Kimyoviy texnologiya jarayonlari va apparatlari (ishlab chiqarish turi bo’yicha)

O'zbekcha

Yuklab olish

13.

5A320501

Biotexnologiya (mahsulot turi bo’yicha)

O'zbekcha

Yuklab olish

14.

5A321001

Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlash texnologiyasi (mahsulot turlari bo’yicha)

O'zbekcha

Ruscha

Yuklab olish

Yuklab olish

15.

5A321003

Oziq-ovqat xavfsizligi

O'zbekcha

Yuklab olish

16.

5A321302

Neft va gazni qayta ishlash va kimyoviy texnologiyasi

O'zbekcha

Yuklab olish

17.

5A321303

Neft va gazni qayta ishlash jarayonlari va apparatlari

O'zbekcha

Yuklab olish

18.

5A321401

Kimyoviy va neft - gaz kimyoviy texnologiyalar

O'zbekcha

Yuklab olish

19.

5A630101

Atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo’yicha)

O'zbekcha

Yuklab olish